מבשר טוב

הנחלת התורה לילדי העדה

כולנו אחראים להנחלת התורה כמורשת העדה

אשרינו שזכינו שהדור הצעיר מכיר את מעלת מורשת אבות ואינו מתפעל משאר העדות. יודע את מעלתו וכוחפץ לעשות רצון יוצרו בלימוד התורה והליכה בדרכי אבות.

תלמוד תורה מבשר טוב

מנחילים את התורה לדור ההמשך

מתימן יבוא

הישיבה המרכזית לבני עדת תימן

גן ילדים לבני תימן

הנחלת התורה באהבה מהגיל הרך

פרוייקט המארי התימני

החוליה האחרונה בשלשלת הדורות...

לוקחים אחריות על הנחלת התורה

ברכת המארי והילדים

מקימים עולה של תורה בקהילת התימנים.

קרא עוד  

השתתפות בלימוד הילדים

הזכות להשתתף בהנחלת התורה לדור הצעיר, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אימוץ ילד בת"ת או בגן הילדים.

קרא עוד  

אימוץ ילד בתלמוד תורה.

זכות הלימוד תעמוד לתורם לבריאות ופרנסה בנחת ובשמחה ונחת יהודית מכל המשפחה.

קרא עוד  
  • רחוב האמרכלים 10, ירושלים, ישראל

הנחלת התורה על פי מסורת תימן לדור ההמשך


אתר זה נבנה באמצעות