אל תתנו להזדמנות לחמוק לכם מבין האצבעות

העמד דורות ישרים הכסף שמור לך לעד ולעולמי עולמים

ההשקעה הטובה בעולם

להעמיד דורות ישרים הכסף שמור לך לעד ולעולמי עולמים

אתר זה נבנה באמצעות