30 May
30May

צו קריאה  לבחורים מבני עדת תימן


הישיבה מתימן יבוא נוסדה לפני כ-29 שנים על ידי שלשה אברכים מבני עדת תימן שראו את הבחורים החוזרים בתשובה מחפשים מקום ברוח ובמנהגי אבותם, כדי ללמוד תורה ולחזור לדרכי אבותינו הקדושים.

כך התחלנו...


מספר, הרב יורם גריידי שליט"א העומד בראש המוסדות

ישבנו ר' שי תם ור' יוסף עורקבי ואני, והחלטנו שצריכים להקים מקום לאחינו הצעירים העולים ללמוד בירושלים, לא היה לנו כלום. לא כסף ולא ניסיון בהקמה ולא ניסיון בניהול, אך היה ברור שאין ברירה כי אין אחר שיעשה.

ניגשנו למו"ר הגאון הצדיק הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל והוא עודד אותנו לפתוח וברך אותנו שנצליח.
לווינו כל אחד 100$ ושכרנו דירת חדר ברחוב ניסן בק בשכונת מחניים בירושלים.
החדר שימש כפנימיה, והמרפסת הייתה לבית מדרש וחדר אוכל.
באלול הישיבה נפתחה. תלינו מודעות והתחילו להגיע תלמידים, בחודש הראשון היו שלושה תלמידים. בראש הישיבה עמד הרה"ג חיים בנייהו שליט"א.
וכך התאספו תלמידים ושכרנו עוד חדר ואח"כ ונוספו בחורים ועברנו לרחוב דוד שם שכרנו 30 חדרים וב"ה זכינו לראות פירות טובים, לעשרות רבות של חתנים ובתים ישרים שהוקמו בעזרת הישיבה, וכמובן זכות גדולה עומדת לצוות המסור, ולתורמים היקרים המלווים אותנו שנים רבות בהתמדה גדולה.

כיום הישיבה שוכנת כ-10 שנים בבית הכנסת העתיק בשכונת נחלת צבי, שיפצנו חדרים בקומת קרקע והם משמשים מטבח וחדר אוכל נאה. כמו כן אנו שוכרים שתי דירות המשמשות כפנימיה, אך עדיין צפוף ואנו מקוים שיהיה באפשרותינו לשכור דירה נוספת כדי לקלוט בחורים נוספים המבקשים ללמוד בישיבה.

סדר הלימודים בישיבה
הלימודים במתקונת הרגילה אך התפילות הן בנוסח תימן, וכן ההלכות ולימוד המנהגים.תפילת שחרית השעה 6:45
ארוחת בוקר 8:10
שעור גמרא עיון 9:00
רמת מתחילים ומתקדמים ומתקדמים מאוד.
11:30 סדר חברותות
13:00 מנחה
ארוחת צהרים 13:30
מנוחה
16:00 שעור משניות והלכה
19:30 סדר חזרה
19:00 ערבית
19:30 ארוחת ערב
20:15 סדר ערב שיחות וחברותות הכנה

הרב יורם גריידי עם תמידים מתימן בישיבת מתימן יבואבישיבה מתקיימים קורסים במקצועות הקודש, בעיקר כתיבת סת"ם, רבים מבוגרי הישיבה מתפרנסים בכבוד בזכות לימוד מקצוע קודש בישיבה.
הישיבה הוציאה סיפרי קודש, ועלונים, ולאחרונה גם את האתר בו הינכם נמצאים. כדי לקרב אחים יקרים לאביהם שבשמים ולהחזיר עטרת תימן המפוארת ליושנה.

בוגרי הישיבה בעלי משפחות מפוזרים ברחבי הארץ. זוכים לבתים של תורה עם ילדים בני תורה, וב"ה ותיקי הישיבה כבר מחתנים בנים.
האברכים חלקם לומדים בכולל, חלקם מלמדי תינוקות חלקם סופרים ומוהלים וכו' וכן זכינו לבוגרים מגידי שיעור ואף לרב מושב תימני.

לפני כ- 11 שנים זכינו גם להקים ת"ת תימני "מבשר טוב" לילדי תימן ולחנך את הדור השני של בוגרי הישיבה. לסיפור הת"ת והקמתו ראה באתר אודות הת"ת.
 

עלינו לשבח לאדון הכל, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כאשר התחלנו להעלינו בדעתינו שנגיע עד הלום, אך ה' חשב אחרת וזיכנו לעול כבד, וקשה אך ב"ה עם הרבה ברכה וחסד. ב"ה צעירים רבים התחילו את חיי התורה בישיבה הקדושה, "מתימן יבוא" וכיום ב"ה רואים בנים ובני בנים עבדי ה'.


יש קונה עולמו בהחלטה אחת


פרטים אודות קבלת תלמידים לישיבה, לפנות  למשגיח, הרב גיא מודחי שליט"א
050-4168896

כתובת הישיבה
רח' תרמ"ב 6 ירושלים.
ת.ד 41028 טל. 02-5812531 פקס. 077-4448207 הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות